Kursuspakken 1,2 & 3 er beregnet til, at I som dagtilbud kan bruge kurserne på personalemøder, stuemøder eller pædagogiske dage til at højne den pædagogiske kvalitet i jeres institution.

Gennem kurserne får I et unikt kompetenceløft, konkrete aktioner I kan afprøve i praksis i forhold til arbejdet med det ´nye børnesyn´og Low Arousal Tilgangen – konflikthåndtering.

Med denne kursuspakke får du som pædagogisk leder årets kvalitetsløft til din inst.

Udbytte

Med kursuspakken 1, 2 og 3 får du;

 • Konkrete redskaber til at sænke konfliktniveauet med Low Arousal tilgangen
 • Greb til at håndtere udadreagerende adfærd, så I ikke selv konfliktoptrapper
 • Vide om hvordan I, mest hensigtsmæssigt, forholder jer i de forskellige faser af en konflikt
 • Indsigt i affektudbrudsmodellen
 • Viden om strategisk adfærd og hvad børnene gør for at bevare deres egen selvkontrol i konfliktsituationer
 • Viden om hvordan I støtter, børn med udfordrende adfærd i forhold til selvregulering og hvordan I vækker deres lyst til at samarbejde med jer
 • Et konkret evalueringsværktøj som I kan bruge hver gang I står over for en udfordrende situation
 • En pædagogisk hverdag med mindre brandslukning
 • Mere overskud og mindre følelse af utilstrækkelighed
 • Greb til at give det nye børnesyn liv i praksis og skælde mindre ud
 • Hjælp til at hæve dit metodeloft
 • Blik for dine egne triggere
 • Nye veje til at skabe trivsel og problemløse i hverdagen
 • Greb til at trække handlemulighederne hjem til dig selv, frem for at placere dem uden for dig selv
 • En opmærksomhed på hvilken betydning dit sprogbrug og de herskende fortællinger, du har omkring børnene og forældre henholdsvis kan åbne og lukke for dine muligheder for forandring
 • Et mere nuanceret indblik i at forstå de børn, som måske udfordrer dig allermest, samt greb til at gøre noget andet end du plejer i mødet med børnene
 • Helt konkrete aktioner som I kan afprøve i jeres pædagogiske praksis.

Du kan læse mere om indholdet under de enkelte kurser

Pris for kursuspakken 1+2 +3

29.997 kr. ekskl. moms for ét dagtilbud

Bestil kursuspakke 1 + 2 + 3

Kursuspakken af 3 kurser kan bestilles for 29.997 kr ekskl. moms

Ved bestilling noterer du venligst hvilke kursuspakke, du ønsker at bestille for at højne kvaliteten i dit dagtilbud

Ønsker du, at bestille kursuspakken til mere end ét dagtilbud, så udarbejder vi et konkret tilbud til dig.
  Kurset Autisme i Praksis – indsigt, værktøjer og metoder, er udviklet i et samarbejde med ekspert Stine Jusjong Bøgsted.

  Stine er indehaver af Familierådgivning med Hjertet, hvor hun tilbyder specialiseret rådgivning til forældre og fagpersoner om autisme. Med fokus på at skabe trivsel og udvikling gennem konkrete, autismespecifikke metoder, arbejder Stine altid ud fra princippet: “Alle gør det godt, hvis de kan.”

  Derudover udbyder Stine søskendekurser og er vært på podcasten ‘Autisme med Hjertet’. Læs mere på www.familierådgivningmedhjertet.dk.