Kursuspakken 1,2,3 &4 er beregnet til, at I som dagtilbud kan bruge kurserne på personalemøder, stuemøder eller pædagogiske dage til at højne den pædagogiske kvalitet i jeres institution.

Gennem kurserne får I et unikt kompetenceløft, konkrete aktioner I kan afprøve i praksis i forhold til arbejdet med det ´nye børnesyn´, Low Arousal Tilgangen – konflikthåndtering og skyggearbejdet.

Med denne kursuspakke får du som pædagogisk leder årets kvalitetsløft til din inst. 

Udbytte

Med kursuspakken 1, 2, 3 & 4 får du;

-Konkrete redskaber til at sænke konfliktniveauet med Low Arousal tilgangen

-Greb til at håndtere udadreagerende adfærd, så I ikke selv konfliktoptrapper

-Vide om hvordan I, mest hensigtsmæssigt, forholder jer i de forskellige faser af en konflikt

-Viden om strategisk adfærd og hvad børnene gør for at bevare deres egen selvkontrol i konfliktsituationer

-Viden om hvordan I støtter, børn med udfordrende adfærd i forhold til selvregulering og hvordan I vækker deres lyst til at samarbejde med jer

-Et konkret evalueringsværktøj som I kan bruge hver gang I står over for en udfordrende situation

-En pædagogisk hverdag med mindre brandslukning

-Mere overskud og mindre følelse af utilstrækkelighed

-Greb til at give det nye børnesyn liv i praksis og skælde mindre ud

-Hjælp til at hæve dit metodeloft

-Blik for dine egne triggere

-Arbejdet med dine egne skygger og automatpilotreaktioner

-Nye veje til at skabe trivsel og problemløse i hverdagen

-Greb til at trække handlemulighederne hjem til dig selv, frem for at placere dem uden for dig selv

-En opmærksomhed på hvilken betydning dit sprogbrug og de herskende fortællinger, du har omkring børnene og forældre henholdsvis kan åbne og lukke for dine muligheder for forandring

-Et mere nuanceret indblik i at forstå de børn, som måske udfordrer dig allermest, samt greb til at gøre noget andet end du plejer i mødet med børnene

-Helt konkrete aktioner som I kan afprøve i jeres pædagogiske praksis.

Du kan læse mere om indholdet under de enkelte kurser

Pris for kursuspakke 1+2 +3+4

39.996 kr. ekskl. moms for ét dagtilbud

Bestil kursuspakke 1 + 2 + 3 +4

Ved bestilling noterer du venligst hvilke kurser, du ønsker at bestille for at højne kvaliteten i dit dagtilbud

Ønsker du, at bestille kursuspakken til mere end ét dagtilbud, så udarbejder vi et konkret tilbud til dig.
    Camilla Kyndby & Anja Kristine Hvidberg Olsen

    Dine undervisere

    Stifterne bag KompetenceUniverset er Camilla Kyndby indehaver af MoveOn & Anja Kristine Hvidberg Olsen indehaver af Relationsformidlerne. Begge kvinder har de sidste +20 år arbejdet inden for eller med det pædagogiske- & socialfagligeomåde. De har begge solid erfaring i at formidle viden, samt støtte faggrupper med at transformere deres praksis. Læs mere her.