Camilla Kyndby & Anja Kristine Hvidberg Olsen

Konceptet

KompetenceUniverset er en online platform, som tilbyder en bred vifte af kompetenceløft i form af onlinekurser, målrettet dagtilbud, skole, fritidsinstitutioner og specialtilbud.

Kurserne er udviklet af eksperter i feltet og er baseret på den nyeste forskning samt praksisnær viden.

Vi tilbyder kurser på et højt fagligt niveau, præsenteret på en let fordøjelig måde.

Formål

KompetenceUniversets onlinekurser er sat i verden for;

– at levere kvalitetsløft til kommuner, dagtilbud, skoler, fritidsinstitutioner, specialtilbud og professionshøjskoler

– at understøtte en pædagogisk hverdag med mindre brandslukning og skældud og mere glæde samt trivsel

– at sikre en refleksiv praksis og et højt fagligt niveau

– at forankre pædagogiske tilgange, der tager afsæt i, at mennesker gør det godt, hvis de kan

– at sikre at fagpersoner indenfor det pædagogiske område bevarer gejst og glæde ved deres arbejdsliv, så deres kompetencer kommer deres målgruppe bedst muligt til gode.

Vision for KompetenceUniverset

KompetenceUniverset vision er;

– Igennem vores onlinekurser, at formidle praksisnær viden, der højner kvaliteten samt trivslen indenfor almen- og specialområdet i hele Danmark

– at gøre kompetenceløft let tilgængelige og tilbyde kurser, der kan gennemføres, samt genbesøges i institutionens eget tempo på faglige møder 

– at tilbyde kurser der kan gennemføres på tværs af geografiske placeringer og løfte mange inst. på samme tid. Hørsholm kommune er fx en af de kommuner, der har valgt at alle deres dagtilbud får et fælles pædagogisk fundament med afsæt i KompetenceUniversets kurser

– at studerende på pædagog- og læreuddannelserne gennemfører kurserne i forbindelse med deres uddannelsesforløb og herigennem kvalificere deres relationskompetence samt pædagogiske tilgange

Målgruppe

Vore primære målgruppe er;

– Fagpersoner indenfor det pædagogiske og socialfaglige område

– Pædagogiske ledere, der ønsker et praksisnært kompetenceløft til medarbejderne, til brug på personalemøder eller til pædagogiske dage indenfor almen- og specialområdet

– Kommuner der ønsker et samlet kvalitetsløft til deres dagtilbud eller skoler

– Professionsuddannelserne, hvor kurserne kan anvendes til at understøtte en refleksiv praksis for de studerende i praktikperioder samt i undervisningen

– Forældre samt plejeforældre

Hvad tror vi på

I KompetenceUniverset tror vi på, at mennesker gør det godt, hvis de kan.

Det betyder også, at vi som fagpersoner må kigge indad og se på de rammer, vi har sat op, når vi nogle gange oplever, at de mennesker, som vi arbejder med, ikke samarbejder på den måde, vi kunne ønske os.

Som K.E. Løgstrup skrev har den enkelte aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sine hænder.

Tror man på dette, ved man også at der følger et kæmpe ansvar i arbejdet med at understøtte andre menneskers udvikling og det ansvar tager vi som fagpersoner blandt andet ved at arbejde med os selv og vores praksis.

Al forandring begynder hos dig

— KompetenceUniverset