Om os

Stifterne bag KompetenceUniverset er Camilla Kyndby indehaver af MoveOn & Anja Kristine Hvidberg Olsen indehaver af Relationsformidlerne. Begge kvinder har de sidste +20 år arbejdet indenfor det pædagogiske-og socialfagligeomåde. De har begge solid erfaring i at formidle viden, samt støtte faggrupper med at omsætte ny viden til konkret praksis.

Camilla Kyndby

Camilla Kyndby

er blandt andet indehaver af MoveOn som udover at være anden aktør også tilbyder kurser til alt frontpersonale indenfor beskæftigelsesområdet.

Siden år 2000 har Camilla arbejdet med alt fra handicapområdet til ledige, samt virksomhedsejere & direktører. Hun er uddannet ergoterapeut, certificeret coach & NLP-practioner, plus et utal af kurser indenfor selvudvikling & terapi.

Camilla har igennem de seneste 2 årtier hjulpet 100- vis af mennesker med at ændre deres mindset & nå deres mål. Hun har blandt andet arbejdet en årrække på en specialskole, og som selvstændig siden 2012 fungeret som mentor & underviser for både private og offentlige instanser, samt afholdt workshops med speciale i forandringsarbejdet.

Camilla har et brændende engagement i forhold til at tilbyde indsatser, der har fokus på at skabe forandringer i praksis, som gør en reel og positiv forskel i menneskers liv, progression og arbejdsglæde. Hun tror på, at selvindsigt og reflektion er fundamentet for den gode praksis.

Anja Kristine Hvidberg Olsen

Anja Kristine Hvidberg Olsen

er indehaver Relationsformidlerne.dk, forfatter til bøgerne En ny vej til konflikthåndtering i dagtilbud med Marte Meo og Low Arousal og En ny vej til Konflikthåndtering i Demensomsorgen med Marte Meo og Low arousal. Anja er uddannet cand. pæd. i pædagogisk psykologi, har en professions bachelor i pædagogik, er certificeret Marte Meo- terapeut & supervisor og konfliktmægler v. Center for Konfliktløsning.

Anja har trådt sine gange inden for det pædagogiske felt siden år 2001 og arbejdet indenfor såvel almenområdet med vuggestue- og børnehavebørn, som indenfor det specialpædagogiske område med kriminelle unge, som familiebehandler og pædagogisk konsulent i PPR samt Børne- og Undervisningsministeriet.

Anja Kristine Hvidberg Olsen uddanner Marte Meo- terapeuter, holder foredrag, udbyder lederkurser og samt uddannelsesforløb vedr. relationskompetence. Anjas altoverskyggende ambition er at klæde pædagogiske fagpersoner på til at skabe de bedst mulige udviklingsbetingelser for kommunikation og samspil generelt. Dette med henblik på at sikre høj kvalitet indenfor det pædagogiske område. Anjas tilgang er ressourceorienteret, systemisk funderet og hviler samtidig på et neuroaffektivt udviklingspsykologisk grundlag.