Kursuspakken 1,2 & 3 er beregnet til, at I som skole, SFO eller specialtilbud kan bruge kurserne på personalemøder, teammøder eller pædagogiske dage til at højne den pædagogiske kvalitet i jeres skole/institution.

Gennem kurserne får I et unikt kompetenceløft, konkrete aktioner I kan afprøve i praksis i forhold til arbejdet med det ´nye børnesyn´og Low Arousal Tilgangen – konflikthåndtering

Udbytte

Med kursuspakken 1, 2 og 3 får du;

 • Konkrete redskaber til at sænke konfliktniveauet med Low Arousal tilgangen
 • Greb til at håndtere udadreagerende adfærd, så I ikke selv konfliktoptrapper
 • Vide om hvordan I, mest hensigtsmæssigt, forholder jer i de forskellige faser af en konflikt
 • Indsigt i affektudbrudsmodellen
 • Viden om strategisk adfærd og hvad børnene gør for at bevare deres egen selvkontrol i konfliktsituationer
 • Viden om hvordan I støtter, børn med udfordrende adfærd i forhold til selvregulering og hvordan I vækker deres lyst til at samarbejde med jer
 • Et konkret evalueringsværktøj som I kan bruge hver gang I står over for en udfordrende situation
 • En pædagogisk hverdag med mindre brandslukning
 • Mere overskud og mindre følelse af utilstrækkelighed
 • Greb til at give det nye børnesyn liv i praksis og skælde mindre ud
 • Hjælp til at hæve dit metodeloft
 • Blik for dine egne triggere
 • Nye veje til at skabe trivsel og problemløse i hverdagen
 • Greb til at trække handlemulighederne hjem til dig selv, frem for at placere dem uden for dig selv
 • En opmærksomhed på hvilken betydning dit sprogbrug og de herskende fortællinger, du har omkring børnene og forældre henholdsvis kan åbne og lukke for dine muligheder for forandring
 • Et mere nuanceret indblik i at forstå de børn, som måske udfordrer dig allermest, samt greb til at gøre noget andet end du plejer i mødet med børnene
 • Helt konkrete aktioner som I kan afprøve i jeres pædagogiske praksis.

Du kan læse mere om indholdet under de enkelte kurserne

Pris for kursuspakke 1+2 +3

29.997 kr. ekskl. moms for ét team på max 30

Bestil kursuspakke 1 + 2 + 3

Kursuspakke af 3 kurser kan bestilles for 29.997 kr ekskl. moms

Ved bestilling noterer du venligst hvilke kursuspakke, du ønsker at bestille for at højne kvaliteten i din skole/inst

Ønsker du, at bestille dette modul til mere end 30 medarbejdere, så udarbejder vi et konkret tilbud til dig.
  Camilla Kyndby & Anja Kristine Hvidberg Olsen

  Dine undervisere

  Stifterne bag KompetenceUniverset er Camilla Kyndby indehaver af MoveOn & Anja Kristine Hvidberg Olsen indehaver af Relationsformidlerne. Begge kvinder har de sidste +20 år arbejdet inden for eller med det pædagogiske- & socialfaglige område. De har begge solid erfaring i at formidle viden, samt støtte faggrupper med at transformere deres praksis. Læs mere her.